Rekentool klimaatopgave

In 4 stappen helder wat u moet doen

De gemeente Eindhoven stimuleert vergroenen. Hoe groener de ontwikkeling is met bijvoorbeeld een groen dak en weinig verharding, des te kleiner is de gevraagde waterbergingsopgave. Om de minimale waterbergingsopgave op privaat terrein te berekenen is er een rekentool ontwikkeld. Bereken deze hieronder.

"Zo blijft onze stad in de toekomst klimaatbestendig en leefbaar"

Kerngegevens van het project

Bij plangebieden kleiner dan 50 m² is er geen waterbergingsopgave en hoeft deze rekentool niet ingevuld te worden.

Maar uiteraard kan vergroenen ook je kleine plan prettiger leefbaar maken.

Welke klimaatrobuuste maatregelen worden binnen het plangebied gerealiseerd?

Zorg ervoor dat elke vierkante meter van de nieuwe inrichting van het plangebied gespecificeerd is om naar de volgende stap te kunnen gaan.
gespecificeerd
0 van 0
nog te specificeren
0

tuin

 • i

  Tuin(en) van woningen, appartementen of (bedrijfs)panden inclusief terras e.d. (>40m² per tuin, opgeteld)

  Dit oppervlak moet minimaal 40 m² zijn
 • i

  Tuin(en) van woningen, appartementen of (bedrijfs)panden inclusief terras e.d. (<40m² per tuin, opgeteld)

dak

 • i

  Schuin of plat dak met dakpannen of bitumen, gezien vanuit het platte vlak

 • i

  Schuin of plat dak gezien vanuit het platte vlak, waarin minimaal 60mm water per m² dak in de substraatlaag geborgen kan worden. De waterafvoer vanaf het dak dient begrensd te zijn.
  Meer informatie over groene daken

 • i

  Schuin of plat dak gezien vanuit het platte vlak, waarin minimaal 45mm water per m² dak in de substraatlaag geborgen kan worden. De waterafvoer vanaf het dak dient begrensd te zijn.
  Meer informatie over groene daken

 • i

  Schuin of plat dak gezien vanuit het platte vlak, waarin minimaal 30mm water per m² dak geborgen kan worden. De waterafvoer vanaf het dak dient begrensd te zijn.
  Meer informatie over groene daken

 • i

  Schuin of plat dak gezien vanuit het platte vlak, waarin minder dan 30mm water per m² dak geborgen kan worden.
  Meer informatie over groene daken

 • i

  Plat dak dat zo is ontworpen dat regenwater na een bui vertraagd wordt afgevoerd.

groen

 • i

  Bijvoorbeeld een (verlaagd) gezamenlijk plantsoen, dus géén individuele tuinen van woningen/appartementen (bij voorkeur struiken met bomen en geen gras) en in de volle grond.

 • i

  Totaal oppervlak aan particulier groen dat bij de ontwikkeling niet vervangen of aangepast wordt.

 • i

  Totaal oppervlak aan openbaar gemeentelijk groen dat bij de ontwikkeling niet vervangen of aangepast wordt.

overig

 • i

  Een sloot of vijver op eigen terrein die zo is ontworpen dat het waterpeil kan stijgen tijdens een heftige regenbui waarna deze later vertraagd kan leeglopen tot het oorspronkelijke waterpeil. Watervolume in m³ gerealiseerd tussen het normale standaard peil en de noodoverlaat (voordat die in werking treedt bij hevige neerslag).

 • i

  Bijvoorbeeld een oprit met bijvoorbeeld asfalt, beton, klinkers of tegels

 • i

  Bijvoorbeeld schelpen, gralux, grasbeton, grind

 • i

  Totaal oppervlak aan dak en/of verhard particulier terrein dat bij de ontwikkeling niet vervangen of aangepast wordt.

 • i

  Totaal oppervlak aan verhard openbaar gemeentelijk terrein dat bij de ontwikkeling niet vervangen of aangepast wordt.

verhouding groen/verharding

Hoe groener je plan, des te kleiner de opgave. Probeer te variëren of extra te vergroenen.

resterende waterbergingsopgave

0

 

Afhankelijk van de gekozen oplossing in stap 3 bedraagt de te realiseren berging tussen de 0 en 0 m³.

Hoe lost u de resterende waterbergingsopgave op?

Ontwikkeling in groenarme wijk

Eindhoven stimuleert groene en bovengrondse oplossingen in groenarme wijken. Op de kaart van Eindhoven bij punt 1 zijn deze wijken grijs gekleurd. U hebt aangegeven dat uw ontwikkeling plaatsvindt in een groenarme wijk. Van bovenstaande resterende waterbergingsopgave hoeft u minder te realiseren als u kiest voor de eerste twee groene maatregelen. U krijgt dan een bonus van respectievelijk 20% en 30% per m³ bovenop wat u realiseert; om aan een opgave van 1000m³ te voldoen, hoeft u dus maar respectievelijk 834m³ en 770m³ te realiseren. Voor de derde ondergrondse maatregel geldt een malus van 20% per m³; bij een opgave van 1000m³ moet u hiervan dus 1250m³ realiseren.

Zorg ervoor dat de nog te realiseren waterberging 0 of minder bedraagt om naar de volgende stap te gaan.

 • i

  Dit oppervlak kan niet groter zijn dan het opgetelde oppervlak aan groen dak ingevuld bij stap 2. (In groenarme wijken: 20% bonus per m³).
  Meer informatie over groene daken

  mm over  
  Dit oppervlak kan niet groter zijn dan m² (het totale oppervlak aan groen dak ingevuld bij stap 2)
 • i

  Tel alleen m³ tot aan de noodoverlaat en boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) mee (of boven de bodem van de voorziening als die boven de GHG ligt).

 • i

  Watervolume in m³ gerealiseerd tussen de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) of bodem van de voorziening (indien boven de GHG) en de noodoverlaat (voordat die in werking treedt bij hevige neerslag).

De vier onderstaande voorzieningen kunnen samen tot maximaal 6% invulling geven aan de in stap 2 berekende waterbergingsopgave.

 • i

  Indien de nieuwe boom voorzien wordt van minimaal 6m³ ondergrondse groeiruimte vult de boom tot max. 0,75 m³ (per boom) de waterbergingsopgave in.

  stuks
 • i

  Nestkastjes en dergelijke. 0,2 m³ waterberging per voorziening.

  stuks
 • i

  Gevel voorzien van systeem om beplanting blijvend op een gevel te laten groeien. Tot maximaal 0,02 m³ waterberging per m² toegepaste groene gevel.

 • i

  Maximaal 1 per woning, inhoud minimaal 300 liter

  stuks

Gerealiseerde waterberging door deze 4 maatregelen:
0 van max. 0 (max. 6% van bergingsopgave)

gerealiseerde extra waterberging: 0 van minimaal 0

nog te realiseren waterbergingsopgave

0

Jij bent goed bezig, jouw plan draagt bij aan waterberging!

Download het resultaat en voeg het bij de bouwaanvraag

Geef in het ontwerp duidelijk aan waar de verschillende soorten oppervlakken gerealiseerd zullen worden.

i

Zie ook het downloadformulier voor welke tekeningen er naast dit formulier verder aangeleverd moeten worden.